Výstava historických dokumentů a předmětů v prostorách budovy C - oficiální zahájení oslav 100. výročí na AF

4. 2. 2019 - 31. 12. 2019

V pondělí 4. 2. 2019 od 14:00 proběhlo ve vestibulu budovy C slavnostní zahájení oslav 100. výročí založení naší univerzity na Agronomické fakultě.

Akce byla spojená s podpisem smluv o spolupráci s partnery, proběhlo představení programu oslav, a byla k vidění vernisáž výstavy historických fotografií a předmětů.


Výstava století v Technickém muzeu v Brně

18. 6. 2019 - 30. 9. 2019

Výstavu zahájíme vernisáží 17. 6. 2019.

V Technickém muzeu v Brně budou vystaveny předměty, tiskoviny a fotografie, včetně interaktivních didaktických pomůcek, které jste neměli možnost vidět na výstavě "v budově C" Agronomické fakulty ani na květnovém setkání na Expozici Agronomické fakulty v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat na BVV.


Orba století

5. 10. 2019

Mistrovství ČR v orbě v areálu ŠZP Žabčice v Přísnoticích. Akce pro odbornou, ale i širokou veřejnost, AF doprovodný program v podobě dýňobraní, jablečných specialit a propagačního stánku.


Vánoční jarmark století aneb Vánoce s vědou

30. 11. 2019

Vánoční jarmark bude poslední akcí roku oslav. Podobně jako o Velikonocích se setkáme v areálu univerzity na tradičním farmářském trhu doplněném o vědecká zastavení, zábavným programem a s vánoční atmosférou.
                                                                        KALENDÁRIUM AKCÍ ROKU 2019

Datum    Akce

Místo

Leden  25. 1.      Promítání filmu Straws 
propagace oboru Odpadové hospodářství
Aula MENDELU
Únor   4. 2.      Slavnostní zahájení oslav 100.výročí
Vernisáž výstavy historických fotografií a artefaktů
Vestibul budovy C
    6. 2.      Konference Animal Breeding 2019
Propagace oboru Zootechnika
MENDELU
Učebna A31
Březen    6. 3.      Konference Ingrovy dny Aula MENDELU
    7. 3.      Konference Den s mlékem na MENDELU
promítání filmu The milk system s následnou diskusí        
Aula MENDELU
  11. 3.      Seminář o ekologickém zemědělství

MENDELU
M2.12

  21. 3.      Konference Mykotoxiny v zemědělské produkci Aula MENDELU
   22. 3.      Ples století AF Budova X, MENDELU    
Duben  13. 4.      Velikonoční jarmark století Areál MENDELU
Květen   8. 5.      Den AF v ZOO Brno ZOO Brno
   12. 5. - 15. 5.      Expozice Agronomické fakulty na BVV
Křest knihy (12. 5., ve 12:00)
BVV Brno
Pavilon F
   16. 5.      Polní den Mendel Grass Pícninářská stanice Vatín
  17. 5.      "Den fascinace rostlinami" na AF MENDELU Ústav biologie rostlin AF
Červen  13. 6.      Polní den Mendel Agro, Mistrovství JmK v orbě Polní pokusná stanice Žabčice
   15. 6.      Celouniverzitní sraz absolventů MENDELU (VŠZ) Areál MENDELU
   17. 6.      Vernisáž výstavy v Technickém muzeu v Brně Technické muzeum v Brně
Červenec   Výstava v Technickém muzeu v Brně Technické muzeum v Brně
  24. 7.      Padání skleněných kuliček z brněnského orloje Časostroj na Náměstí Svobody
Srpen  15. 8. - 18. 8.      Flóra Olomouc - letní etapa Flóra Olomouc
 

 22. 8. - 27. 8.     

Agrosalon Země živitelka (České Budějovice) Výstaviště České Budějovice
   31. 8.      přípravy dožínek, "Mejdan století" Areál MENDELU
Září   1. 9.      Dožínky JmK Mendlovo náměstí Brno
   6. 9. - 7. 9.      Festival vědy Riviéra Brno
  6. 9. - 13. 9.      Prodejní výstava sukulentů ve spolupráci s PřF MU Botanická zahrada PřF MU
       18. 9. - 19. 9.      Konference "70 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně" Aula MENDELU
   24. 9.      Kafé pod platanem Prostranství u budovy C, areál MENDELU
   26. 9.      Slavnostní zasedání Vědecké rady AF MENDELU    Aula MENDELU
Říjen   5. 10.      Orba století - Mistrovství ČR v orbě ŠZP Žabčice, Přísnotice
Listopad 8. 11.      Konference Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR        Aula MENDELU
   13. 11.      Konference Mendel Net 2019 Aula MENDELU, areál
  16. 11.      Padání skleněných kuliček z brněnského orloje Časostroj na Náměstí Svobody
   30. 11.      Vánoční jarmark století  Areál MENDELU
       

 

 

AgroContact | s námi porostete