AgroContact | s námi porostete

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

ZAHRANIČNÍ POBYTY A STÁŽE – výběrové řízení

30. 8. 2018 -

Výběrové řízení na studijní pobyty a stáže Erasmus+, kreditové a mimoevropské mobility 2018/19

2. kolo výběrového řízení na ERASMUS+ a kreditové mobility 2018/2019

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty na akademický rok 2018/2019  (realizace od 10. února 2019 do 1. září 2019) a 2. kolo výběrového řízení na praktické stáže na akademický rok 2018/2019 (realizace od 15. listopadu 2018 do 15. září 2019) v programu Erasmus+. U praktických stáží vyhlášených v této výzvě hradíme dobu 3 měsíců. Dále vyhlašujeme výběrové řízení na Kreditovou mobilitu.

 

V rámci Kreditní mobility je možné vyjet do těchto zemí: Ruská federace, Albánie, Bosna a Hercegovina, Ázerbajdžán, Izrael a Jordánsko.

 

Přihlásit se můžete od 3. září do 28. září 2018. Písemný jazykový test proběhne v týdnu od 8. - 12. října 2018. Výsledky VŘ budou vyhlášeny 22. října 2018.

 

Povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže a motivační dopis.

Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

 

Více informací najdete na:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus (studijní pobyt)

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus (praktická stáž)

 

Výběrové řízení na studijní pobyty a stáže v mimoevropských zemích v roce 2019

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje první kolo výběrového řízení na studentské mobility v rámci bilaterálních dohod a nabízí bakalářským a magisterským studentům možnost výjezdu na studijní pobyt nebo praktickou stáž do mimoevropských zemí. Paralelně probíhá výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+. Přihlásit se můžete od 3. září do 28. září 2018. 

 

1a) Studijní pobyt nebo praktická stáž v mimoevropských zemí

 

Studijní pobyt a praktickou stáž je možno zahájit již od ledna 2019, nejpozději v listopadu 2019. Minimální požadovaná délka pobytů i stáží je 30 dní (cesta na místo realizace a zpět není do délky započítána), v případě studijních pobytů je doporučená délka pobytu 3 měsíce (ve výjimečných případech jako např. letní školy je možný pobyt kratší).

Výše grantu činí 15 000 Kč měsíčně bez ohledu na cílovou destinaci. Všem vyjíždějícím studentům nově nabízíme možnost proplacení cestovních nákladů až do výše 100 % na základě předložení žádosti a cestovních dokladů po úspěšném skončení mobility.

Přihlášky možno podávat již nyní až do 28. září  na zahraniční oddělení jednotlivých fakult, kde bude probíhat předvýběr uchazečů.  Do 22. října  vás budeme emailem informovat o výsledcích výběrového řízení.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit i ti studenti, kteří se již zúčastnili výměnného pobytu v rámci jiných programů. Více informací o průběhu, požadavcích výběrového řízení a možnostech tohoto programu včetně seznamu partnerských univerzit najdete na webových stránkách: http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/28263-bilateralni-mobility 

 

V případě zájmu o studijní pobyt máte možnost vybrat si až 3 různé univerzity, které v přihlášce seřadíte podle preference. Praktickou stáž v minimální délce 30 dní lze realizovat na jakékoliv mimoevropské instituci dle vlastního výběru, avšak stáž musí být v souladu se studijním zaměřením studenta.

Případné dotazy směřujte: