AgroContact | s námi porostete

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Termíny zápisů uchazečů přijatých do 1. ročníku Bc. studia na AF MENDELU pro ak. rok 2018/2019  
   
Úředně  ověřenou  kopii maturitního vysvědčení  je nutné odevzdat u zápisu - neposílejte poštou  
ani nenoste na Studijní oddělení AF MENDELU před termínem zápisu do studia!  
           
 
Datum Místnost Čas Obor Studijní referentka  
Út.  10.7.2018   C 01 9,00 hod. Provoz techniky Ing. Syrová  
13,30 hod. Odpadové hospodářství - prezenční   
Odpadové hospodářství - kombinované  
 C 02 9,00 hod. ZootechnikaA - L Ing. Schönová  
13,30 hod. Zootechnika M - Ž  
St. 11.7.2018  C 01 9,00 hod.  Agroekologie Ing. Syrová  
Pozemkové úpravy  
Rostlinolékařství  
C 02 9,00 hod.  Technologie potravin A - L Ing. Schönová  
13,30 hod. Technologie potravin M - Ž  
Čt. 12.7.2018 C 01 9,00 hod.  Agrobyznys Ing. Syrová  
C 02 9,00 hod.  Molekulární biologie a biotechnologie Ing. Schönová  
Fytotechnika  
13,30 hod. Všeobecné zemědělství - prezenční  
Všeobecné zemědělství - kombinované  
           
Vaše osobní účast na zápisu je nutná!    
zápis do studia         
přístupové heslo do univerzitního informačního systému    
fotografování na průkaz studenta      
zápis na koleje        
           
Kontakt na studijní referentky:      
Ing. Schönová, tel.: 545 133 003, e-mail: iveta.schonova@mendelu.cz    
Ing. Syrová, tel.: 545 133 004, e-mail: hana.syrova@mendelu.cz