AgroContact | s námi porostete

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Slavnostní zasedání Vědecké rady Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně při příležitosti 95. výročí založení Vysoké školy zemědělské v Brně proběhlo v aule Mendelovy univerzity v Brně 15. září 2014.

Zdravice:

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., děkan FAPPZ ČZU

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, děkan FVL VFU Brno

doc. ing. Robert Pokluda, Ph.D., děkan ZF MENDELU

dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO, Politechnika Opolska

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., ředitel, Výzkumný ústav pícninářství, spol. s r.o. Troubsko

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c., děkan ZF JU