Výzkumné záměry

 

AF je v současné době nositelem výzkumného záměru:

(MSM 6215648905)

Koordinátor: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Doba řešení: 2007 -- 2012

Dále se na řešení VZ LDF jako spoluřešitel podílí Ing. Věra Hubačíková - spoluřešitel

  • Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemi

řešitel: VZ LDF Mendelu, Doc. Ing. Jiří Kulhavý, CSc. 2005--2010

20 tis. Kč, investice 0

Ke dni 1.3.2006 byly na MŠMT předány z AF návrhy dvou výzkumných záměrů, v rámci výběrového řízení byl první z nich přijat k řešení:

  • Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu
(MSM 6215648905)

Koordinátor: Doc. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Doba řešení: 2007 -- 2012

  • Molekulární a buněčná biologie pro bezpečné potravinoví zdroje
(MSM 6215648907)
Koordinátor: Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Doba řešení: 2007 -- 2012

AgroContact | s námi porostete