Profesorská přednáška - doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. - Zpracování zemědělských produktů

Profesorská přednáška - doc. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D. – Zemědělská chemie

Profesorská přednáška - doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. - Výživa a krmení hospodářských zvířat

Profesorská přednáška - doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. - Speciální produkce rostlinná

Profesorská přednáška - doc. Ing. Dr. Milada Šťastná - Aplikovaná a krajinná ekologie

Profesorská přednáška - doc. Ing. David Zapletal, Ph.D. - Obecná a speciální zootechnika

Profesorská přednáška - doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka - Obecná a speciální produkce rostlinná

Profesorská přednáška - doc. Dr. Ing. Luděk Hřivna - Zpracování zemědělských produktů

Profesorská přednáška - doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. - Agrochemie a výživa rostlin

Profesorská přednáška - doc. Ing. René Kizek, Ph.D. - Zemědělská chemie

Profesorská přednáška - doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D. - Zpracování zemědělských produktů

Profesorská přednáška - doc. Dr. Ing. Jan Mareš - Rybářství

Profesorská přednáška - doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. - Zemědělská chemie

Profesorská přednáška - doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. - Genetika živočichů

Profesorská přednáška - doc. RNDr. Martin Fellner, Ph.D. - Fyziologie rostlin

AgroContact | s námi porostete

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět