Habilitační přednáška – Mgr. Milan Geršl, Ph.D.- Technologie odpadů

Habilitační přednáška - Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. - Zpracování zemědělských produktů

Habilitační přednáška - Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D. - Aplikovaná a krajinná ekologie

Habilitační přednáška - Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D. - Morfologie a fyziologie zvířat

Habilitační přednáška - RND. Ondřej Zítka , Ph.D. – Zemědělská chemie

Habilitační přednáška - Mgr. Ondřej Novák , Ph.D. - Fyziologie rostlin

Habilitační přednáška - Ing. Jiří Votava , Ph.D. - Zemědělská a potravinářská technika

Habilitační přednáška - Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. - Zemědělská a potravinářská technika

Habilitační přednáška - Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. - Zpracování zemědělských produktů

Habilitační přednáška - Ing. Viery Šottníkové, Ph.D. - Zpracování zemědělských produktů

Habilitační přednáška - Ing. Petra Hlavinky, Ph.D. - Obecná produkce rostlinná

Habilitační přednáška - Ing. Tomáše Vyhnánka, Ph.D. - Speciální produkce rostlinná

Habilitační přednáška - Ing. Pavla Horkého, Ph.D. - Váživa a krmení hospodářských zvířat

Habilitační přednáška - Ing. Hany Středové, Ph.D. - Aplikovaná a krajinná ekologie

Habilitační přednáška - Mgr. Ing. Magdaleny D. Vaverkové, Ph.D. - Obor Aplikovaná a krajinná ekologie

Habilitační přednáška - Ing. Jany Podhrázské, Ph.D. - Obor Aplikovaná a krajinná ekologie

Habilitační přednáška - Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - Agrochemie a výživa rostlin

Habilitační přednáška - Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D. - Aplikovaná a krajinná ekologie

Habilitační přednáška - Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.- Obecná a speciální produkce rostlinná

Habilitační přednáška - Dr. Ing. Pavlína Smutná- Genetika, šlechtění a semenářství

Habilitační přednáška - Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.- Technologie odpadů

Habilitační přednáška - Ing. Martin Fajman, Ph.D. - Zemědělská a potravinářská technika

Habilitační přednáška - Ing. Antonín Přidal, Ph.D. - Obecná a speciální zootechnika

Habilitační přednáška - Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - Zemědělská a potravinářská technik

Habilitační přednáška - Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. - Technologie odpadů

Habilitační přednáška - Ing. Radim Cerkal, Ph.D. - Obecná a speciální produkce rostlinná

Habilitační přednáška - RNDr. Ĺubica Pospíšilová, CSc. - Pedologie

Habilitační přednáška - Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. - Obecná a speciální produkce rostlinná

Habilitační přednáška - RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. - Zemědělská chemie

Habilitační přednáška - Ing. Jiří Peterka, Ph.D. - Obecná a speciální produkce rostlinná

Habilitační přednáška - Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. - Zpracování zemědělských produktů

Habilitační přednáška - Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D. - Zemědělská chemie

Habilitační přednáška - Ing. Radek Filipčík, Ph.D. - Obecná a speciální zootechnika

Habilitační přednáška - Dr. Ing. Zdeněk Havlíček - Obecná a speciální zootechnika

Habilitační přednáška - RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D. - Rostlinolékařství

Habilitační přednáška - Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. - Genetika živočichů

AgroContact | s námi porostete

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět