AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

MENDEL-INFO 2017

25. 1. 2017 -

Seminář o nových poznatcích při pěstování obilnin. 16. 2. 2017, Žabčice.

Datum: 16. 2. 2017
Místo: Žabčice, Lidový dům (při průjezdu obcí Žabčice ve směru na Přísnotice u kapličky odbočit doleva, budova se nachází po cca 200 m v řadové zástavbě na pravé straně (GPS 49°00'43.91" N 16°36'14.31" E)).

Ve spolupráci s Ústavem agrosystémů a bioklimatologie a Mezinárodní organizací pro výzkum ve zpracování půdy ISTRO ČR.

Program:

8,30–9,00  h –  Prezence 
9,00–9,10  h –  Zahájení – doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (děkan AF MENDELU) 
9,10–9,40  h –   Ozimé obilniny – mrazuvzdornost, aktuální stav a riziko poškození porostů – RNDr. Ilja Prášil, CSc. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.) 
9,40–10,10  h –   Vliv agrotechnických opatření na výnos a kvalitu obilnin – Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. (AF MENDELU) 
10,10–10,40  h –   Vyhodnocení využívání agrochemikálií v pěstebních technologiích obilnin z hlediska ekonomiky a dopadu na životní prostředí – prof. Ing. Jan Křen, CSc. (AF MENDELU) 
10,40–11,00  h –   Přestávka 
11,00–11,30  h –   Faktory ovlivňující výskyt chorob u ozimé pšenice a možnosti využití modelů predikce – Ing. Karel Klem, Ph.D. (AF MENDELU, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.) 
11,30–11,50  h –  Agronomická opatření a mykotoxiny v zrnu obilovin – Mgr. Pavel Matušinsky, Ph.D. (Agrotest fyto, s.r.o.) 
11,50–12,30  h –  Úzkořádková technologie pěstování kukuřice – doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. (AF MENDELU); Ing. Antonín Šedek (P & L, spol. s r. o.) 
12,30–13,00  h –  Diskuze 
13,00  h –  Společný oběd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vložné je 300 Kč (platba na místě u prezence). V ceně je zahrnuto občerstvení.
Registrace je na www.istro.cz, nejpozději do 10. 2. 2017.
Případné dotazy k této akci posílejte na e-mail smutny@mendelu.cz nebo volejte 603 231 018.