AgroContact | s námi porostete

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

Kafé pod platanem

20. 9. 2016 -

V úterý 20. 9. 2016 jsme na prostranství mezi budovami C a B (mezi sakurou a platanem) zahájili zimní semestr.

Kafé pod platanem“. Stejně jako v minulých dvou letech se jednalo o přátelské setkání akademické obce (nejen naší fakulty) u dobré kávy a zákusku na prostranství mezi budovami C a B. Kromě informací o fakultě, oborech, možnostech zahraničních výjezdů, uplatnění absolventů a soutěží se studenti mohli blíže seznámit s členy a prací Akademického senátu a děkanátu AF včetně vedení fakulty. Akce proběhla od 8:30 do 15 hodin a nijak nenarušovala probíhající výuku prvního týdne zimního semestru.

  • Párty stan 20 x 10 m
  • Ochutnávky konopného čaje a masných výrobků z ÚTP
  • Káva za "mrzký peníz" 10 Kč a k tomu zákusek zdarma
  • Informace o studiu, oborech, praxích, zahraničních možnostech
  • Přítomnost členů AS AF MENDELU (Akademického senátu) a vedení fakulty
  • Zapojení se do aktivit konaných na fakultě a mimo ni
  • Uplatnění absolventů - projekt AgroContact
  • Přítomnost profi fotografa
  • Soutěž v dojení s Krávou Julčou.

Více na FCB fakulty