Setkání akademické obce naší fakulty 26.2.

19. 2. 2018 -

V pondělí 26. února  2018 se od 9 do 11 hodin v učebně C02 uskutečnilo setkání akademické obce.

Pozvánka: 

Vážení akademičtí pracovníci, milí studenti,

přijďte diskutovat se zástupci Akademického senátu AF MENDELU a vedení fakulty. 

V pondělí 26. února od 9 do 11 hodin se uskuteční Setkání akademické obce Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Po dobu setkání vyhlašuje děkan AF MENDELU "děkanské volno".

 

Co je "Akademická obec" dle Wikipedie?:

Akademická obec je souhrn všech akademických pracovníků a studentů dané vysoké školy (akademická obec vysoké školy) nebo dané fakulty (akademická obec fakulty). Toto společenství vychází z původního pojetí univerzity jako universitas magistrorum et scholarium (společenství učitelů a studentů).

Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří plní funkci učitelů a kteří dále vykonávají vědeckou, výzkumnou či jinou tvůrčí činnost. Jde tedy např. o profesory, docenty, odborné asistenty, lektory apod. Student se stane členem akademické obce v okamžiku, kdy se stane studentem, a stejně tak pokud studentem být přestane, přestává být i členem akademické obce. Pozdějšími slavnostními projevy těchto už proběhlých okamžiků je imatrikulace a promoce.

Všem členům akademické obce jsou zaručena určitá akademická práva a svobody. Je to především svoboda vědeckého bádání nebo umělecké tvorby a zveřejňování výsledků tohoto bádání či tvorby, svoboda vyučovat různé vědecké názory či umělecké směry a svoboda výběru, které z nich je možné se učit, právo volit a být volen do akademických senátů a dalších akademických orgánů a právo používat akademické insignie a konat akademické obřady.

AgroContact | s námi porostete

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět