AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

  BAKALÁŘSKÉ OBORY (3 ROKY, Bc.)         NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ (2 ROKY, Ing.)  
         
  FYTOTECHNIKA         FYTOTECHNIKA  
         
  ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ       ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ  
         
         ZOOTECHNIKA  
       CHOV KONÍ A AGROTURISTIKA  
  ZOOTECHNIKA       KRMIVÁŘSTVÍ  
       RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE  
       ŽIVOČIŠNÉ BIOTECHNOLOGIE  
         
K VŠEOBECNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ         VŠEOBECNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ K
         
  AGROBYZNYS       AGROBYZNYS  
         
         TECHNOLOGIE POTRAVIN  
  TECHNOLOGIE POTRAVIN       JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN  
       EKOTROFOLOGIE  
         
  AGROEKOLOGIE         AGROEKOLOGIE  
         
  PROVOZ TECHNIKY         PROVOZ TECHNIKY  
       AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA  
         
K ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ         TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ODPADŮ K
         
  POZEMKOVÉ ÚPRAVY A OCHRANA PŮDY         ROZVOJ VENKOVA  
         
  MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE         BIOTECHNOLOGIE ROSTLIN  
       ŽIVOČIŠNÉ BIOTECHNOLOGIE  

 

 

K   Obor je možné studovat i v kombinované formě studia