BAKALÁŘSKÉ OBORY (3 ROKY, Bc.)         NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ (2 ROKY, Ing.)  
         
  FYTOTECHNIKA         FYTOTECHNIKA  
         
  ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ       ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ  
         
         ZOOTECHNIKA  
       CHOV KONÍ A AGROTURISTIKA  
  ZOOTECHNIKA       KRMIVÁŘSTVÍ  
       RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE  
       ŽIVOČIŠNÉ BIOTECHNOLOGIE  
         
K VŠEOBECNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ         VŠEOBECNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ K
         
  AGROBYZNYS       AGROBYZNYS  
         
         TECHNOLOGIE POTRAVIN  
  TECHNOLOGIE POTRAVIN       JAKOST A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN  
       EKOTROFOLOGIE  
         
  AGROEKOLOGIE         AGROEKOLOGIE  
         
  PROVOZ TECHNIKY         PROVOZ TECHNIKY  
       AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA  
         
K ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ         TECHNOLOGIE A MANAGEMENT ODPADŮ K
         
  POZEMKOVÉ ÚPRAVY A OCHRANA PŮDY         ROZVOJ VENKOVA  
         
  MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE         BIOTECHNOLOGIE ROSTLIN  
       ŽIVOČIŠNÉ BIOTECHNOLOGIE  

 

 

K   Obor je možné studovat i v kombinované formě studia
AgroContact | s námi porostete

 

Chcete studovat
na MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět